Timski koučing

Benefiti timskog koučinga su raznoliki jer je i svaki tim poseban. Ipak, postoje prednosti prednosti
timskog koučinga koje su zajedničke svim timovima:

Integracija. Jedno od prvih opipljivih zapažanja koja se postižu, posebno u timovima čiji su članovi fizički
udaljeni ili u kompanijama sa lošom internom komunikacijom. Pomaže u izgradnji timskog duha.


Osećaj pripadnosti – Budući da se timski koučing sprovodi na osnovu vrednosti organizacije, pripadnost
članova se oseća i doživljava u svakom susretu.


Komunikacija. Timski koučing promoviše i pomaže u ostvarivanju dobrih praksi asertivne komunikacije,
što doprinosi razvoju svrhe organizacije.


Agilnost. Svesnost koju stvara timski koučing pomaže u postavljanju prioriteta, pokrivanju slabosti
snagama drugih članova i ispunjavanju prostora za dubok i reflektirajući dijalog.


Entuzijazam. Dobro vođen koučing od strane stručnog kouča, poboljšava se motivacija i entuzijazam
članova. Ovaj osećaj uglavnom jasnije doživljava približno 70% tima, stvarajući ekspanzivan efekat na
ostalih 30%.

Empatija. Pristupajući svakodnevnoj poslovnoj stvarnosti iz različitih perspektiva i metodologija, svaka
osoba može naučiti da “uđe u tuđe cipele”. Opipljiv rezultat razvijanja empatije je da duh saradnje raste.


Unapređenje procesa. Na osnovu svega navedenog, organizacije u kratkom vremenu uviđaju - i zajedno
sa raznim unutrašnjim akcijama koje svakodnevno treba da sprovode - primetno poboljšanje procesa i
dinamike svih aktivnosti.

Pogledaj individualni

koučing

Pogledaj grupni

koučing