Search
  • arsverbalissajt

7 posledica poslovnog koučinga

Motivacija i zadovoljstvo direktno utiču na učinak zaposlenih, samim tim i na vitalno funkcionisanje kompanije. Jer već je svima postalo jasno da, što je veće zadovoljstvo zaposlenih, to je veća njihova produktivnost. Ovo nikako nije jedini stub na kome se baziraju temelji poslovnog koučinga, ali jeste jedan od njih.


Šta je poslovni koučing?

Koučing se kao metodologija primenjuje u različitim oblastima: u sportu, ličnom životu, poslu... Gde god da ga primenjujemo, koučing podstiče samorefleksiju i osnaživanje potencijala. U slučaju poslovnog koučinga, cilj individualnog je promovisanje komunikacije između zaposlenih, povećanje njihove motivacije i unapređenje veština svakog od njih kako bi se poboljšao njihov učinak. Na nivou timskog koučinga, rezultati se ogledaju u boljem, efikasnijem i plodonosnijem funkcionisanju timova, a kroz grupni koučing rezultati se ogledaju, između ostalogi, i u uspostavljanju bolje grupne kohezije.


Kakve rezultate primećuju kompanije koje primenjuju koučing kao razvojni način?


Koučing se sve više primenjuje u kompanijama, a rezlutati ove primene su vidljivi u raznim aspektima. Kako je teško sve ih pobrojati odjednom, mi ćemo se, u ovom tekstu ograničiti na 7.

1.Podstiče se timski rad


Tehnike koučinga su korisne za poboljšanje timske i intertimske komunikacije. Jedna od posledica koučinga je razumevanje pozicije svih interesnih strana: od zaslenih, preko poslodavca do klijentata, pa i šire zajednice. Razumevanje je preduslov za dijalog koji vodi poboljšanju svakog aspekta poslovanja. Ništa manje bitan efekat koučinga je i osnaživanje svakog člana tima tako da svako, kao deo tima, daje najbolje od sebe.2.Podstiče se talenat pojedinca


Ova metodologija nije efikasna samo u timskom i grupnom radu, već i poboljšava učinak svakog zaposlenog - odnosno, razvija potencijalne veštine članova organizacije.3.Budi kreativnost


Poslovni koučing takođe pomaže u buđenju (ponekad uspavane) inspiracije i stvaranju novih ideja. Činjenica da se promoviše samospoznaja čini da se zaposleni snalaze u različitim situacijama od onih sa kojima se obično suočavaju. I upravo to najviše pokreće njihove stvaralačke sposobnosti.
4.Doprinosi rešavanju konflikta


Figura poslovnog kouča takođe pruža alate koji omogućavaju prevazilaženje prepreka i rešavanje konflikata u kompanijama. Pored primarne dobrobiti, a to je razrešenje konflikta, ova praksa pomaže da se kontinuirano poboljšava komunikacija te tako nastaju sve zdraviji međuljudski odnosi.


5.Jača kapacitet prilagođavanja promenama


Konstantne inovacije i rastuća konkurentnost znače da kompanije moraju brzo da se prilagođavaju promenama. Koučing je efikasan u formiranju i negovanju prilagodljivijih i fleksibilnijih stavova prema preprekama koje mogu nastati tokom ovih procesa.


6.Utiče na veću produktivnost


Kao što smo već spomenuli, ovaj metod se prepoznaje kao delotvoran kada je u pitanju povećanje motivacije i zadovoljstva poslom, što povećava produktivnost, jer ako se zaposleni osećaju prijatno u svom poslu, radiće efikasnije, a rezultati će biti bolji.
7. Smanjuje stepen stresa i anksioznosti na poslu


Rešavanje konflikta i poboljšanje komunikacije među zaposlenima kao posledicu donose bolje, prijatnije i zdravije radno okruženje. Istovremeno, činjenica da se zaposleni osećaju prijatnije smanjuje učestalost stresa ili anksioznosti na poslu. Drugim rečima, ova veza je dvosmerna, a uzroci i posledice su ispreplitani.

21 views0 comments

Recent Posts

See All