Individualni koučing

Individualni koučing se sastoji iz jedne ili više individualnih sesija koje su personalizovane u onome što klijent želi da postigne. Stoga, možemo slobodno izjaviti da je prvi u nizu benefita ekskluzivnost koju ima klijent da, u prisustvu kouča koji olakšava proces, obrađuje teme koje smatra prioritetom. To mogu biti sledeće oblasti:


Postizanje rezultata na ličnom nivou. Na primer: pronalaženje posla, poboljšanje odnosa sa partnerom, definisanje životnog projekta, ostvarivanje sna, prevazilaženje izazova, pronalaženje smisla i radosti, upravljanje emocijama,

donošenje odluka, pružanje podrške u trenucima važnih životnih promena. U ovom slučaju, radi se o

personalnom koučingu.


Takođe, indiviualni koučing može biti usmeren na postizanje rezultata na profesionalnom, izvršnom ili
menadžerskom nivou. Na primer: razvijanje liderskih veština, razvijanje novog projekta ili poslovne ideje,
poboljšavanje bilansa uspeha kompanija, poboljšavanje poslovne klime, upravljanje stresom, upravljanje
vremenom, profesionalno preusmerenje, sticanje novih veština… U ovom slučaju, govorimo o
poslovnom koučingu koji se odvija kroz individualne sesije.

Pogledaj timski

koučing

Pogledaj grupni

koučing