Grupni koučing

Budući da kroz grupni koučing grupa ljudi, sa pojedinačnim ciljevima, ali zajedničkim interesima, prolazi
kroz proces možemo istaći da su osnovni benefiti grupng koučinga sledeći:


Uspešno skraćuje trajanje procesa, u poređenju sa pojedinačnim sesijama, zahvaljujući povratnim
informacijama od ostatka grupe.


Uvidom u različite načine približavanja sličnom cilju, polaznici dobijaju mnogo širi pogled na

mogućnosti koje postoje.


Stvara se klima zajedničke pomoći i saradnje koja osnažuje odnose između članova grupe.
Veza koja se ostavaruje u toku rada kroz grupni koučing otvara mogućnost umrežavanja i

podržavanja.


Ekonomičnija opcija po osobi u odnosu na individualni koučing.

Pogledaj individualni

koučing

Pogledaj timski

koučing